عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت و عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

ج)  روش بازده کل (واقعی):

بازده واقعی (کل) عبارت می باشد از مجموع مزایایی که در طول سال به سهم تعلق می گیرد. این مزایا شامل:

1) سود نقدی ناخالص هر سهم طبق مصوبه مجموع عمومی صاحبان سهام

2) مزایای ناشی از حق تقدم خرید سهام

3)مزایای ناشی از سود سهم یا سهام جایزه

4)افزایش قیمت سهام در انتهای دوره موردنظر نسبت به ابتدای دوره

افزایش سرمایه: مقصود از شرکت با افزایش سرمایه، شرکتی می باشد که طی سال های 138۱-13۹۰ مبادرت به افزایش سرمایه نموده می باشد. در محاسبه بازده سهام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران مدنظر قرار گرفته می باشد.

سود نقدی: این سود همان سود تصویب شده در مجمع عمومی صاحبان سهام جهت تقسیم بین سهامداران می باشد. مقدار سود سهام به اندازه درآمد وسودآوری شرکت وضع مالی و اندازه نیاز به پول جهت سرمایه گذاری در طرحهای جدید بستگی دارد. طبق قانون تجارت شرکت های ایرانی مجازند تا 8 ماه پس از تصویب سود توسط مجمع، آن را به سهامداران پرداخت کنند.(مظلوم 1386)

حق تقدم: در محاسبه بازده کل اولاً فرض می گردد که سهامداران از حق تقدم خود بهره گیری می کنند. ثانیاً سهامداران سهام بدست آمده ناشی از بهره گیری حق تقدم خود را در پایان دوره مالی به همراه اصل سهام خود به فروش می رساند.

سود سهمی: سود سهمی یا سهام جایزه در واقع توزیع متناسب سهام بین سهامداران می باشد. به بیانی دیگر سود سهمی سودی می باشد که شرکت در قالب سهام و به نسبت سهم هریک از سهامداران از کل سهام شرکت به آنها اعطا می کند.

د) روش ارزش ذاتی:

الگوی روش ارزش ذاتی دارای دو رکن اصلی می باشد. اول پیش بینی جریانات نقدی آینده و دوم نرخ تنزیلی که با بهره گیری از آن ارزش فعلی این جریانات نقدی محاسبه می گردد. معمولاً در الگوی مبنی بر ارزش ذاتی چنین فرض می گردد که می توان جریانات نقدی آتی را حدس و تخمین زد. به بیانی دیگر به جای بهره گیری از توزیع احتمالات جریان نقدی از محتمل ترین جریان نقدی بهره گیری می گردد. در اجرای این روش، یک عدد مشخص نمایانگر جریان نقدی آینده می باشد. رقم پیش بینی و محاسبه جریانات نقدی تا حد زیادی به نوع دارایی موردنظر بستگی دارد. درهریک از فرمول های مربوط به محاسبه ارزش، روش خاصی برای محاسبه جریانات نقدی آینده درنظر گرفته شده می باشد. روش ارزش ذاتی براین فرض مبتنی می باشد که سرمایه گذاران از ریسک های مربوط به خرید دارایی های مالی آگاهی کامل دارند و نرخ تنزیلی که آنها برای تعیین ارزش فعلی به کار می برند منعکس کننده درجه ریسک این اوراق می باشد. اوراق بهادار دارای ریسک های متفاوت مالی و تجاری ونیز ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک تورم هستند. اگر شخص فقط در یک نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد، نرخ تأمین مالی که مورد بهره گیری قرار می دهد منعکس کننده کل ریسک آن اوراق بهادار می باشد. اگر آن اوراق بهادار جزئی از یک مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی) باشد، نرخ تنزیلی براساس ریسک سیستماتیک آن اوراق تعیین می گردد.(مومنی1380)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اول: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت ارتباط معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال دوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد عملیاتی ارتباط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام ارتباط معناداری هست؟

ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید