عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت و عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-6- اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط ی سطح نقدینگی شرکت ها با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام می باشد.

هدف کاربردی از انجام این پژوهش این می باشد که یکی دیگر از عوامل موثر بر این سه متغیر اثرگذار بر تصمیم گیری را به تصمیم گیرندگان بازار های مالی معرفی نماید تا به آنها در ارائه ی مدل هایی برای پیش بینی این سه متغیر کمک نماید. همچنین به مدیران کمک می نماید تا با در نظر داشتن مثبت یا منفی بودن اثر سطح نقدینگی شرکت بر این سه متغیر نسبت به تقویت یا تضعیف سطح نقدینگی شرکت، به مقصود بهبود ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام، تصمیم گیری نمایند.

1-9-  فرضیه‏ های پژوهش

فرضیه ی اول: بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت ارتباط ی معناداری هست.

فرضیه ی دوم: بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد عملیاتی ارتباط ی معناداری هست.

فرضیه ی سوم: بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام ارتباط ی معناداری هست.

1-10- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

سطح نگهداری موجود ی های نقدی(Cash Holding):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

که از تقسیم وجه نقد شرکت به کل دارایی ها بدست می آید.

ارزش شرکت(Firm Value):

که با شاخص Q توبین محاسبه می گردد.

عملکرد عملیاتی(Operational Performance):

که با شاخص ROA محاسبه می گردد.

بازده سالیانه سهام(Stock Annual Return):

عبارت می باشد از تغییرات قیمت اول دوره و آخر دوره ی سهام، به علاوه سایر عواید ناشی از خرید سهم، مانند: مزایای ناشی از حق تقدم، سهام جایزه و سود نقدی سهام، تقسیم بر قیمت سهام در اول دوره.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اول: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت ارتباط معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد عملیاتی ارتباط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام ارتباط معناداری هست؟

ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری