مطالعه ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت و عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5- بازده سهام

بازده سهام عبارت می باشد از نسبت میان کل عایدی (یا زیان) حاصل از سرمایه گذاری و اندازه سرمایه ای که به مقصود کسب عایدی در یک دوره معین مصرف گردیده می باشد. این دوره می تواند یک روز، یک ماه، یک سال و… باشد. جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده می باشد که مانند معمولی ترین و مهمترین معیار ارزیابی عملکرد و سودآوری مؤسسات در حال حاضر نرخ بازده سهام می باشد، که تأثیر کلیدی در سرمایه گذاری دارد. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بوده می باشد، و برای ارزیابی عملکرد و عملیات یک واحد تجاری مورداستفاده قرارمی گیرد.  وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت می باشد و نشانه این می باشد که عملکرد شرکت مناسب نیست. شاید این معیار دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با معیارهای عملکرد بر مبنای حسابداری باشد زیرا ارزیابی عملکرد بر مبنای بازار، اطلاعات سرمایه گذاران را به خوبی منعکس نمی سازد.

2-5-1- مفهوم بازده سهام

نرخ بازده یک سرمایه گذاری، مفهومی می باشد که از نظر سرمایه گذاران مختلف معنای متفاوتی دارد. بعضی از شرکت ها در جستجوی بازده کوتاه مدت نقدی هستند و ارزش کمتری به بازده بلندمدت می دهند. چنین شرکت هایی ممکن می باشد سهام شرکت هایی که سود سهام نقدی زیادی پرداخت می کنند، خریداری کنند. بعضی دیگر از سرمایه گذاران در درجه اول به رشد و توسعه اهمیت میدهند. این قبیل سرمایه گذاران در شرکت هایی که بازده سهام یا ارزش ویژه آنها بسیار بالاست سرمایه گذاری می کنند. فرانسیس و همکاران[1] معتقداند که سرمایه گذاری یک نوع واگذاری پول می باشد که انتظار می رود پول اضافی به دنبال داشته باشد. هر سرمایه گذاری یک درجه از ریسک را دربردارد که مستلزم از دست دادن آن پول در زمان حال برای بدست آوردن منافع آن می باشد.

در حقیقت بازده متغیر اصلی در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری می باشد. بازده عاملی برای مقایسه منفعت واقعی که توسط سرمایه گذاری های مختلف ایجاد می گردد با بازده لازم جهت جبران ریسک سرمایه گذاری می باشد. از دیدگاه دیگر بازده سرمایه گذاری شامل بازده کمی و کیفی می باشد که به صورت زیر تشریح می گردد.(میرزایی1380)

* بازده کمی شامل:

الف) سود حسابداری

ب) منفعت سرمایه

* بازده کیفی:

الف) اعتبار شرکت

ب) امتیازات اجتماعی

ج) توان تأثیرگذاری در جریانات اجتماعی – اقتصادی

از جهت دیگر می توان بازده را بر حسب زمان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

الف) بازده های گذشته

ب) بازده های آینده

اجزای بازده سهام:

نرخ بازده یک اوراق بهادار عامل اصلی در ارتباط و انتخاب یک سرمایه گذاری به شمار می رود. بازده یا پاداش سرمایه گذاری شامل دو قسمت می باشد.

الف) درآمد جاری

ب) بازده ناشی از منفعت یا ضرر سرمایه

الف) درآمد جاری :

درآمد جاری ممکن می باشد شامل سود نقدی، سود سهمی، بهره دریافتی از اوراق قرضه و … باشد. بایستی در نظر داشت که درآمد جاری معمولاً به شکل نقد یا شبه نقد می باشد، که بابت سرمایه گذاری به صورت دوره ای دریافت می گردد. نتایج نهایی عملیات واحدها و مؤسسات انتفاعی در سود ویا زیان آنها اختصار می گردد. اگر حاصل عملیات بیانگر سودآوری باشد شرکت ها ممکن می باشد اقدام به تقسیم سود نمایند. در عین حال در بعضی موارد شرکت ها بنا به علت های از تقسیم سود بین سهامداران خودداری می نمایند. مانند علل عدم تقسیم سود در شرکت های سهامی مشکل نقدینگی یا قصد شرکت برای سرمایه گذاری در طرحهای آتی می باشد. سود سهام به سه نوع مختلف می باشد که شامل سود سهام نقدی، سود سهام غیرنقدی و سود سهمی یا سهام جایزه می باشد.

ب) بازده ناشی از منفعت یا ضرر سرمایه:

منفعت یا ضرر سرمایه بخشی از بازده ای می باشد که سرمایه گذار بر اثر سرمایه گذاری در سهام بدست می آورد که براساس تغییر در قیمت سهام محاسبه می گردد. اخیراً توجه زیادی به جریان های نقدی ورودی و توان نقدینگی شرکت به عنوان مبنای قیمت گذاری سهام شرکت شده می باشد. قیمت سهم به دلیل نشأت گرفتن از بسیاری عوامل درونی و عملکرد شرکت می تواند به عنوان معیاری نسبی در جهت حفظ ثروت سهامداران مطرح باشد. اما تأثیرگذاشتن عوامل خارج از کنترل مدیریت مانند شرایط کلی حاکم بر بازار سرمایه و سهام اعتبار این معیار را به عنوان یک متغیر مستقل تحت شعاع قرارمی دهد. ضمن اینکه تغییرات قیمت سهام تا زمانی که سهامداران اقدام به فروش سهام خود نکنند امری ذهنی می باشد. به هرحال چنانچه قیمت سهام در پایان دوره بیشتر از قیمت سهام در اول دوره باشد اصطلاحاً آن را منفعت سرمایه و اگر نسبت سهام در پایان دوره کمتر از اول دوره باشد به آن ضرر سرمایه می گویند.(مومنی1380)

[1] Francis, J, R, Lafond, P.olsson, and K. Schipper.(2002).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اول: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت ارتباط معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد عملیاتی ارتباط معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال سوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام ارتباط معناداری هست؟

ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری