عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل مدیریت تعهد بالا

این مدل، شکلی از مدیریت که بر ایجاد تعهد تاکید می کند. پس خود کارکنان رفتار خود را تعدیل می کنند و کسی رفتار آنها را کنترل نمی کند و از طریق تهدید و فشار تغییر نمی دهد، ضمن اینکه روابط داخل سازمان بر سطح بالایی از اعتماد استوار می باشد.

روشهایی دستیابی به تعهد بالا عبارتند از:

 • توسعه و افزایش نردبانهای مسیر شغلی و تاکید بر آموزش و تعهد
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • سطح بالایی از انعطاف پذیری کاری و عملیاتی و کنار گذاشتن شرحهای شغلی بالقوه خشک
 • کاهش سلسله مراتب سازمانی و پایان تبعیض ها
 • تکیه و اعتماد بسیار به ساختار گروهی برای نشر اطلاعات (گزارش گروهی)، طراحی ساختار کاری (کار گروهی) و حل مشکل (چرخه های کیفیت)
 • طراحی مشاغلی که موجب رضایت سازمان و کارکنان گردد
 • سیاست عدم اجبار کارکنان به باز خرید شدن و تضمین های همیشگی شغلی، به همراه بهره گیری از کارگران موقتی برای کاهش نوسانات در تقاضای نیروی کار
 • پرداخت بر اساس شایستگی و تقسیم و تسهیم سود
 • مشارکت بالای کارکنان در مدیریت کیفیت (اعرابی، 1385).

 

2-1-25-2) مدل مدیریت عملکرد بالا

هدف مدیریت عملکرد بالا، تاثیر گذاری بر عملکرد شرکت می باشد از طریق افزایش بهره وری، افزایش کیفیت کار و خدمات ارائه شده، افزایش کیفی سطح خدمات مشتری، افزایش سود، رشد بیشتر و ارزش بیشتری برای سهام داران خلق کردن و کمک به کارکنان. بهترین تعریف سیستم کار با عملکرد بالا را وزارت کار آمریکا (1993) ارائه نمود. مشخصات این سیستم به تبیین زیر می باشد:

 • سیستمهای دقیق و گسترده جذب نیرو، انتخاب و آموزش
 • سیستمهای دقیق رسمی تسهیم اطلاعات با افرادی که در سازمان کار می کنند.
 • طراحی دقیق شغل
 • فرآیندهای مشارکت گسترده
 • مطالعه دیدگاهها
 • ارزیابی عملکردها
 • رویه های کاری مناسب
 • طرحهای پرداخت و پیشبردی که عملکرد خوب کارکنان را کشف کند و به آنها پاداشهای مالی بدهد (اعرابی، ‌1385).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیر می باشد:

 1. سنجش اندازه به کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های استان گیلان.
 2. سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
 3. مطالعه ارتباط بین کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های تولیدی استان گیلان

مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت