شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش جهان شمول (بهترین روش یا روش برتر)

این توجه بر پایه این فرض استوار می باشد که مجموعه ای از بهترین روشهای HRM هست و انتخاب آنها موجب بهینه شدن عملکرد سازمان می گردد. شاید بهترین مجموعه شناخته شده، فهرست پففر می باشد که از هفت روش منابع انسانی مورد بهره گیری در سازمانهای موفق تشکیل می گردد، این روشها عبارتند از:

1) امنیت شغلی

2) استخدام با دقت

3) گروههای خود مدیر

4) پرداخت بالا به اقتضا و بر اساس عملکرد

5) آموزش

6) کاهش تفاوتها و تبعیض ها

7) تسهیم یا نشر اطلاعات (اعرابی، 1385).

روش جهان شمول در رویکردی که برای عملیات HR در نظر می‌گیرد، اظهار می کند که همه سازمانها صرف‌ نظر از اندازه، صنعت و استراتژی تجاری، بایستی همه اینها را در جهت بهترین عملیات بهره گیری کنند. مکتب برتر، SHRM را بعنوان عامل تاثیر گذار در بهبود عملکرد مناسب همه شرکتها می‌دانند. (کارول، 1995) اظهار می کند که SHRM می‌تواند به همه شرکتها در بهبود فرآیند سودمندی، ارتقاء عملیات کارآمد، افزایش نو آوری، تحول در توانایی و افزایش سودمندی عملکرد سازمانی کمک کند  (Chang & Huang, 2005).

 

2-1-23-2) روش بهترین هماهنگی (روش اقتضایی)

پیش روی الگوی برتر، توجه اقتضایی عنوان می کند که استراتژی HR زمانی مؤثر خواهد بود که بطور مناسبی با محتوا و بافت سازمان و محیط آن ادغام و تلفیق گردد. بعلاوه، بحث‌های دیدگاه اقتضایی از الگوی برتر پیچیده ‌تر می باشد. زیرا عمل و عکس و العمل‌ های زیادی را نسبت به روابط خطی ساده‌ای که الگوی برتر عنوان می کند را در بر می ‌گیرد. ونکاترامن[1] (1989). دیدگاه اقتضایی استدلال می کند که روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته وقتی که متغیرهای اقتضایی اضافه می شوند، پیچیده تر می شوند و اکثر مطالعات در آن مربوط به مفهوم تناسب درونی و بیرونی و نحوه کسب آن می‌باشد، مانند: تناسب فعالیتها و عوامل مختلف سازمانی و محیطی (Chang & Huang, 2005).

روش بهترین هماهنگی از روش جهان شمول مهمتر می باشد، برای اینکه هر روشی به شرایط و محیط بستگی دارد اما این روش باز هم مشکلاتی دارد. پرسل معتقد می باشد که :”جست و جوی یک مدل سازگار کننده یا اقتضایی مدیریت منابع انسانی، به خاطر ممکن نبودن مدل سازی کلیه متغیرهای اقتضایی، نشان دادن روابط بین آنها و نحوه تاثیر تغییر یک متغیر روی دیگر متغیرها، دشوار شده می باشد”. از نظر وی سازمانها به جای این دو روش بایستی به فرآیندهای تغییر سازمانی توجه کنند تا در دام منطق انتخاب معقول نیفتند (اعرابی، 1385).

1 Venkatraman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیر می باشد:

  1. سنجش اندازه به کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های استان گیلان.
  2. سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
  3. مطالعه ارتباط بین کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های تولیدی استان گیلان

مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت