عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایتمندی مشتریان با در نظر داشتن شهرت بانکها

قسمتی از متن پایان نامه :

8 مدل ای. سی. اس. آی[1]

نتایح این مدل، شاخص اقتصادی کیفیت و اطلاعات درخصوص کاربردهای تجارت را ارائه می کند. این تکنیک، یک نوع ابزار استراتژیک تجاری را برای دستیابی به موفقیتهای رقابتی و ایجاد ارزش برای سهامداران توسط سرمایه‌گذاری در کیفیت و رضایت مشتری ارائه می‌نماید. انتظارات مشتری، کیفیت کالا و خدمات و ارزش مورد انتظار را به رضایت مشتری ارتباط می‌دهد.

این مدل، شرکتها را قادر می‌سازد تا برنامه‌ریزی استراتژیک انجام دهند، محیط رقابتی را اداره کنند، فاصله بین ادراکات بازار کیفیت، ارزش و انتظار مشتری در ارتباط با رقبای صنعت را شناسایی نمایند، کمک در شناسایی عواملی که باعث افزایش رضایت‌مندی و سودآوری شرکت می گردد، پیش‌بینی سودآوری و درآمد سازمان و عواملی که باعث افزایش رضایت‌مندی و سودآوری شرکت می گردد. پیش‌بینی سودآوری و درآمد سازمان و تخمین نوسان قیمتها، نتایج مدل ای.سی. اس.آی شاخص اقتصادی کیفیت و اطلاعات درخصوص کاربردهای تجارت را ارائه می‌نماید. این مدل، یک نوع ابزار استراتژیک تجاری را برای سهامداران توسط سرمایه‌گذاری در کیفیت و رضایت مشتری ارائه می‌نماید، که پیش‌بینی کننده مخارج مصرف کننده و دریافتی‌های شرکت می‌باشد. این مدل انتظارات مشتری، کیفیت کالا و خدمات و ارزش مورد انتظار را به رضایت مشتری ارتباط می‌دهد. فرایند بدین تبیین می باشد:

1- تعریف دسته‌بندی مشتریان

2- شناسایی اطلاعات پایه‌ای مشتریان

3- طراحی مدل فعالیت و عوامل باارزش

4- توسعه و غربال سؤالات و تعدیل، پرسشنامه

5- ایجاد ابزار اندازه‌گیری و نهایتاً ارائه نتایج ای.سی.اس.آی

[1] – American Customer Satisfaction index

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از :

1- سنجش وضعیت ابعاد کیفیت خدمات بانکداری آنلاین در سطح بانکهای دولتی شهر رشت از دید مشتریان

2- سنجش اندازه رضایتمندی مشتریان بانکهای دولتی شهر رشت

3- مقایسه ارتباط‌ابعاد کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایت مشتریان در بین بانکهای دولتی شهر رشت

4- تعیین ارتباط امنیت شبکه با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

5- تعیین ارتباط قابلیت پاسخدهی با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- تعیین ارتباط سهولت دسترسی و بهره گیری آسان با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

7- تعیین ارتباط قابلیت اعتماد با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها