عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسأله

در نظر داشتن تعهد سازمانی از نفوذ تاثیر آن بر اندازه غیبت ،ماندگاری ،تعلق ،وفاداری و پذیرش اهداف و ارزشهای سازمانی و حرکت در جهت تحقق اهداف سازمانی ناشی می گردد. گرینبرگ و بارون (2000) نیز عقیده دارند که فقدان تعهد و کوتاهی در امر پژوهش و مطالعه تعهد سازمانی کارکنان منجر به افزایش هزینه های هنگفت ناشی از ترک خدمت کارکنان می گردد (ساکی و همکاران ،1389 ،88).تعهد سازمانی مانند عواملی می باشد که بر  رفتار کارکنان در سازمان اثر گذاشته و بر بسیاری از متغیرهای سازمانی مانند قصد جابه جا یی کارکنان ،اندازه غیبت آن ها و همچنین تعارض و استرس شغلی افراد تاثیر دارد و ماندن و یا رفتن کارکنان را مشخص می کند.(انصاری و اردکانی ،88،1392)

اگر معلم نسبت به سازمانش  متعهد و وفادار باشد ،به گونه قطع موجب بالا رفتن راندمان آموزشی می گردد. اما در حال حاضر نظاره می گردد که وضعیت نا مطلوب شغل معلمی در بسیاری از کشور ها موجب ترک شغل معلمان شده و عدم جاذبه شغل معلمی، مانع جذب فارغ التحصیلان ممتاز و یا موجب گرایش معلمان به شغل دوم می گردد، که به گفته بسیاری از دانشمندان اکثرا به دلیل شرایط کاری، حقوق و دستمزد نامطلوب و عدم تعهد می باشد (همان).بنابر این در نظر داشتن تعهد سازمانی[1] و افزایش تعهد کارمندان آموزش و پرورش ناحیه 1رشت نیز امری ضروری به نظر می‌رسد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعهد سازمانی، به آن‌ معنا می باشد که فرد، سازمانی را معرف خود می­داند. در واقع ، نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد، با بهره گیری از تعهد سازمانی ، بهتر می­توان اندازه غیبت و جابه‌ جایی کارکنان را پیش‌ بینی نمود .

کیوتام ،دیسک و واگنر [2](2004)تعهد سازمانی را چنین تعریف می کنند :”توجه یا جهت گیری نسبت به سازمان ،که هویت فرد را به سازمان مرتبط می سازد(رجبی پورمیبدی و دهقانی ،1391،55) .می یرو استنلی وهرزکویتچ [3](2002) نیز تعهد را تمایل افراد به صرف انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی تعریف می کنند (نادی و حاذقی 699،1392) .تعدادی از مطالعه‌ها ارتباط میان تعهد سازمانی و بعضی نمودهای رفتاری را آزمایش نموده‌اند. تعداد زیادی از یافته‌ها بر این نظریه تصریح می کند که کارمندان دارای تعهد زیاد بایستی علاقمند به صرف کوشش زیادتری در انجام شغل خود باشند.

اخلاقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزش‌ها دارند وبه عنوان ابزاری نگریسته می شوند که ارزش‌ها را به اقدام تبدیل می‌کنند.(دفت[4]،1388) .صاحبنظران اخلاق کار را بیانگر حد یا قدر و منزلتی می‌دانند که هر فرد برای کار عقیده دارد اخلاق کار قوی متضمن این باور می باشد که سخت کار کردن رمز موفقیت و سعادت می باشد. پژوهشگران دریافته‌اند که اخلاق کار قوی با بهره‌وری، ابتکار، نیاز به کسب موفقیت، رضایت شغل، در آمد بیشتر و توجه‌ها و باورهای محافظه‌کارانه بیشتری همراه می باشد(رضائیان،1385). از آنجا که اخلاق  سازمانی به عنوان‌یکی از زمینه‌های دانش مدیریت  به شمار می‌رود و اعمال مدیریت اخلاق در سازمانها نه تنها نتایج مستقیم و درون سازمانی خوبی دارد بلکه برخورداری مدیران و کارمندان از اخلاق و رفتارهای حسنه می‌تواند سبب تقویت وجدان کاری بهره‌وری و ایجاد حس علاقه در افراد نسبت به کار و سازمان و کاهش ترک سازمان و کمترشدن هزینه‌ها گردد، الگوی رفتاری مناسب  مدیر در هر سازمان باعث به وجود آمدن  روحیه و انگیزه قوی در کارکنان می گردد و اندازه رضایت آن‌ها را از شغلشان افزایش می‌دهد.اسچپکر (2001)نیز معتقداست رفتار اخلاقی می تواند در افزایش رضایت شغلی  و تعهد سازمانی تأثیر داشته باشد و باعث بالا رفتن تعهد و کاهش نیت به ترک گردد.(نادی و حاذقی ،1391)

اگر سازمان بتواند در اجرای استراتژی‌ها از نقاط قوت فرهنگ (رعایت اصول اخلاقی) بهره گیرد، در آن صورت مدیریت می‌تواند هر نوع تغییری را به راحتی و بسیار سریع انجام داده و به اجرا در آورد.(دیوید،1387).اگر کارکنان رفتار مدیران خود را غیر اخلاقی ادراک کنند ، باعث می گردد که سطح رضایت شغلی و تعهد سازمانی کاهش یافته و نیت به ترک افزایش می یابد (نادی وحاذقی ،1391)  .

رضایت شغلی، نوع توجه کلی فرد درمورد شغلش می باشد. کسی که رضایت شغلی او بالا باشد و نسبت به شغل خود نظری مثبت دارد و برعکس کسی که از کار خود راضی نیست، توجه منفی نسبت به کار خود دارد (رابینز،1378،394).

بی ورلی و همکارانش دریافتند که اولا تعهد سازمانی بارضایت شغلی،غیبت و جابجایی ارتباط دارد و دوما این ارتباط معکوس می باشد، هرچه تعهد سازمانی بیشتر باشد غیبت و جابه جایی کمتر می باشد.(بی ورلی، 2001) از طرفی برخورداری از رضایت شغلی، اعمال رفتار اخلاقی در محل کار قطعاً موفقیت سازمانی را به همراه خواهد داشت، زیرا که وجود انگیزه قوی و رضایت شغلی مناسب شرط اول موفقیت برای هر سازمانی به شمار می رود.دستگاه‌های اجرایی کارآمد از دیدگاه کاتر و آرمسترانگ دستگاه‌هایی هستند که رضایت کارمندانشان مانند رضایت ارباب رجوع برایشان اهمیت دارد.در این‌گونه دستگاه‌ها رضایت کارکنان باعث افزایش تعهد سازمانی شده و کارایی را بالا می‌برد. پس سازمان‌ها می‌بایست برای انجام وظایف علاوه بر رعایت استانداردها و قواعد سازمانی و قانونی، به ایجاد رضایت شغلی آنان توجه نموده تا ایشان را در تحقق هرچه بیشتر اهدافشان یاری رسانند.

 

 

 

با در نظر داشتن مطالب گفته شده سوال پژوهش این می باشد که :

آیا رفتارهای اخلاقی و رضایت شغلی بر روی تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 1رشت  تأثیردارد؟

بنابر تحقیقات انجام شده در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر اندازه تعهد سازمانی کارمندان آموزش و پرورش و اینکه کاهش تعهد می‌تواند ناشی از عدم رضایت شغلی یا رفتارهای اخلاقی همکاران باشد، و با در نظر داشتن مدل پژوهشی محقق، که برگرفته از مدل پژوهش فو،دشپانده و ژائو[5]،(2011) می باشد ،به مطالعه تاثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی (از جنبه‌های؛ رضایت از دستمزد، رضایت از همکاران، رضایت از کارفرما، رضایت از شغل)، بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه1رشت می‌پردازیم. در این پژوهش تعهد سازمانی متغیر وابسته، و رفتارهای اخلاقی و رضایت شغلی متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده‌اند و تأثیر آن‌ها برتعهد سازمانی کارکنان مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

[1] – Commitment

[2] – Gautam, Dick & Wagner

[3] – Meyer, Stanley & Herscovitch

[4] – daft

1-FU . Deshpande • Zhao

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مسئله تبیین شده در پژوهش حاضر، اهداف پژوهش عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش اندازه رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش اندازه رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش اندازه رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش اندازه رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .