عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایتمندی مشتریان با در نظر داشتن شهرت بانکها

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

رشد و گسترش روزافزون فناوری ارتباطات ، انقلاب را در ابعاد مختلف زندگی انسانها و عملکرد سازمانها ایجاد کرده می باشد. این فناوری و روشهای کارکرد و توجه افراد با سازمانها و دولتها را دگرگون ساخته می باشد و باعث ایجاد صنایع جدید، مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده می باشد. دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمانهای مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده می باشد .

ایران در زمینه تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان می باشد و تا رسیدن به مقصد قابل قبول از آن راه‌ درازی در پیش رو دارد. ورود فناوری جدید در این دو زمینه، نیازهای جدیدی را در پردازش تبادل داده‌ها، ابزارها و زیرساختهای مناسب پیاده‌سازی آن و نیز نحوه ارائه خدمات بانکی جدید مطرح کرده می باشد. نظر به روشهای سنتی موجود در بانکهای کشور و نارسایی این روشها در ارائه خدمات جدید، تهیه زیرساختهای موردنیاز در بانکها از ضروریاتی می باشد که خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته می باشد و فعالیتهای گسترده‌ای در سیستم بانکی کشور برای ارائه بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات جدید بانکی در حال انجام می باشد (سیدجوادین، 1385، 30).

خدمات مبتنی بر وب (آنلاین) در چندین سال اخیر رشد چشمگیری داشته می باشد. در صنعت بانکداری، اینترنت به عنوان ابزاری برای فراهم کردن خدمات آنلاین به کار گرفته می گردد. خدمات بانکداری آنلاین راه دیگری برای مطالعه پیامدهای خدمات دهی یا تماس با مرکز جهت افزایش تعداد مشتری‌ها هستند. بانکداری آنلاین به بانک‌ها کمک می‌کنند تا ارتباط نزدیکی را با مشتری‌های خود مستقر نموده و این ارتباط را حفظ نمایند و عملیات در کاهش داده و هزینه‌ها را ثابت نمایند و بهره‌وری مالی بیشتری فراهم آورند. از دیدگاه مشتری، خدمات بانکداری مزایای را برای مشتری‌ها دارا هستند، همچون کنترل پیشرفت، سادگی بهره گیری و هزینه‌های کمتر برای انجام تعاملات هستند.

کیفیت خدمات آنلاین یکی از مباحث کلیدی جهت رضایت مشتری می باشد. در سال‌های اخیر، چندین بانک کوشش می‌کنند تا خدمات آنلاین با کیفیت بالا را برای جلب رضایت مشتریان خود فراهم آورند. برای دستیابی به چنین منافعی سازمانها بایستی انتظارات و توقعات مشتریان آگاه بوده و با سازوکارهای هشداردهنده معضلات را سریعاً شناسایی کرده و پیش روی آنها واکنش مناسب و سازنده نشان می‌دهند. به عقیده اکثر صاحبنظران مطمئن‌ترین راه برای کسب موفقیت، باقی ماندن در ذهن مشتریان می باشد و این هم تنها در سایر تولیدات و خدمات با کیفیت بدست می‌آید(دانلی و همکاران ،2006).[1]

1-Donnelly.et.al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از :

1- سنجش وضعیت ابعاد کیفیت خدمات بانکداری آنلاین در سطح بانکهای دولتی شهر رشت از دید مشتریان

2- سنجش اندازه رضایتمندی مشتریان بانکهای دولتی شهر رشت

3- مقایسه ارتباط‌ابعاد کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایت مشتریان در بین بانکهای دولتی شهر رشت

4- تعیین ارتباط امنیت شبکه با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

5- تعیین ارتباط قابلیت پاسخدهی با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

6- تعیین ارتباط سهولت دسترسی و بهره گیری آسان با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

7- تعیین ارتباط قابلیت اعتماد با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها