عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایتمندی مشتریان با در نظر داشتن شهرت بانکها

قسمتی از متن پایان نامه :

علت های مطالعه و سنجش رضایت مشتری

ـ پی‌بردن به اینکه جایگاه شما نسبت به رقبا چگونه می باشد.

ـ تعیین سطح رضایت‌مندی مشتری و اصلاح روندها بوسیله تقسیم بازار، محصول، نیروی فروش یا عوامل دیگر

ـ تصمیمات درخصوص طرفداری از جبران خدمات کارکنان

ـ شناسایی سطح مناسب کیفیت که می‌تواند از عوامل ضروری موفقیت باشد.

ـ پی بردن به نقاط قوت و ضعف خود با در نظر داشتن عقاید مشتریان، مشتریان گذشته و آینده

ـ پی بردن به نظرات مشتریان و اعمال نظرات اصلاحی آنها در ارائه خدمات و کالاها

ـ نزدیک شدن به مشتریان و پی بردن به نیازهای اساسی آنان

ـ پی بردن به نقص‌های احتمالی و کمبود برنامه‌های اصلاحی داخلی (مجیدی‌نیا، 1383، 23)

2-1-12 نیازها و خواسته‌های اصلی مشتریان بانک

ـ دسترسی به پول نقد

در بانکداری و به گونه کلی اقتصاد و غیرالکترونیک دسترسی به پول نقد برای تأمین نیازهای روزانه یکی از خواسته‌های اصلی مشتریان بانکها می باشد. طبعاً مشتریانی که به پول نقد برای گذراندن امور روزانه خود نیاز دارند ترجیح می‌دهند که پول دریافتی از بانک اسکناس باشد.

ـ اهمیت پول

مشتریان بایستی به قدر کافی به بانک اعتماد داشته باشند که پول خود را در آنجا ذخیره کنند و حس اعتماد در مشتریان بایستی با تعمیرات لازم توسط بانک ایجاد گردد.

ـ جابه جایی پول

مشتریان برای انجام امور شخصی خود و یا انتقال پول به دیگران همواره نیازمند انواع جابه‌جایی پول هستند. بعضی از مشتریان که تمایل دارند که مقداری از پول خود را از بانک دیگر انتقال دهند و یا بخشی از پول خود را برای دیگران بفرستند. وجود انواع روشها و ابزارهای مناسب با نیازهای مشتری که در کسب رضایت او در این زمینه مؤثر می باشد. در ایران بسیاری از مشتریان ممکن می باشد که روشهای مناسب جابه جایی پول برای مقاصد خاص را نداشنمد. ارائه راهنمایی‌های لازم شفاهی و یا کتبی مشتریان در این زمینه کمک می کند تا روش مناسب با نیازهای خود را برگزینند.

ـ حفظ ارزش پول

حفظ ارزش پول یکی از خواسته‌های مشتریان سپرده‌گذار مدت‌دار می باشد که در نرخ بهره سپرده تجلی پیدا می کند. مشتریان این‌گونه حسابها حداقل انتظار دارند که نرخ بهره‌ در حدی باشد که نرخ تورم را جبران کند.

ـ دریافت تسهیلات و اعتبارات

تقریباٌ همه مشتریان در مواقعی نیاز به دریافت تسهیلات پیدا می‌کنند. معمولاٌ مشتریانی که سپرده اندک دارند و بیشتر اشخاص غیرتجاری در مواقع ضروری مانند لزوم تعمیر مسکنۀ پرداخت هزینه درمان به دریافت تسهیلات نیاز پیدا می‌کنند.

ـ مشاوره‌های مالی و تخصصی

بانک‌ها می‌توانند به عنوان یک مزیت نسبت به رقبای خودۀ چنین مشاوره‌هایی را به مشتریان عرضه دارند.

ـ روابط انسانی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از :

1- سنجش وضعیت ابعاد کیفیت خدمات بانکداری آنلاین در سطح بانکهای دولتی شهر رشت از دید مشتریان

2- سنجش اندازه رضایتمندی مشتریان بانکهای دولتی شهر رشت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- مقایسه ارتباط‌ابعاد کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایت مشتریان در بین بانکهای دولتی شهر رشت

4- تعیین ارتباط امنیت شبکه با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

5- تعیین ارتباط قابلیت پاسخدهی با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

6- تعیین ارتباط سهولت دسترسی و بهره گیری آسان با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

7- تعیین ارتباط قابلیت اعتماد با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها