عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت و عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-13 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)

1-13-1- جامعهی آماری(N)

جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

1-13-2- نمونهی آماری(n)

به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود بعضی نا هماهنگی‌ها میان اعضا جامعه،شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری در نظر گرفته می گردد:

  1. سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد،
  2. شرکت طی سال‌های 1381 تا 1390 تغییر سال مالی نداده باشد.
  3. شرکت تا پایان سال مالی 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
  4. شرکت جزو شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-13-3- روش یا روشهای نمونهگیری

نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای

1-13-4 – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

 سؤالات پژوهش:

سوال اول: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت ارتباط معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد عملیاتی ارتباط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام ارتباط معناداری هست؟

ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید